TOPlist

Česky  English  Deutsch 

 

Poslední zveřejněné

Hledání:

 

Program dlouhodobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením motivačním poradenstvím - rekvalifikace – praxe – zaměstnání nebo sebezaměstnání

28.05.2008 -

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR.

 

Kdo projekt realizuje?

Realizátory projektu jsou agentury Regioinfo, spol.s r.o., AABYSS s.r.o., APIS Nymburk,

spol. s r.o., RPIC Teplice s.r.o. a RPIC Pce s.r.o., které mají dlouhodobé zkušenosti

v oblasti poskytování poradenských služeb a rozvoje lidských zdrojů.


Jaké jsou cíle projektu?

Cílem projektu je snaha o propojení motivace, rekvalifikace, řízené praxe a pracovního

uplatnění.


Komu je projekt určen?

Osobám dlouhodobě nezaměstnaným a osobám ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností,

uchazečům o zaměstnání, zájemcům o zaměstnání, zaměstnancům ohrožených

nezaměstnaností.


Co je podstatou projektu?

Podstatou projektu je umožnit účastníkům kurzů získat nové znalosti, potřebné zkušenosti,

pracovní návyky a naučit je aplikovat v praxi. Absolvováním motivace, rekvalifikace a odborného

tréninku si vyšují svou kvalifikaci, která odpovídá současným požadavkům na trhu práce.

Po ukončení vzdělávacích programů mohou být vybraní uchazeči umístěni až na 6ti měsíční

řízené praxe na pracovištích zaměstnavatelů. Na základě dobrých zkušeností s takovým to

„zapůjčeným" pracovníkem může následně dojít ke vzniku pracovního poměru.


Vzdělávací programy:

Základy obsluhy osobního počítače, Administrativní pracovník, Pracovník jakosti, Základy

podnikání, Obsluha osobního počítače, Environmentální manager, Pracovník BOZP, Účetnictví,

Jeřábník, Vazač, Řidič motorových vozíků.

 

Firma

Kraj

Kontaktní

osoba

E-mail

Telefon

Regioinfo

Liberecký

Michala

Dvořáková, DiS.

dvorakova@regioinfo.cz

482 710 626

 

 

Ing. Jolana

Vrbová

vrbova@regioinfo.cz

482 710 626

AABYSS

Liberecký

Ing. Milena

Hanyková

hanykova@aabyss.cz

486 112 901

 

 

Ing. Simona

Bittnerová

bittnerova@aabyss.cz

486 112 901

APIS Nymburk

Středočeský

Mgr. Bořek

Černý

carenet@apis-nb.cz

325 623 021

RPIC Pce

Pardubický

Robert

Kotajny, DiS.

carenet@rpicpce.cz

466 415 688

 

 

Ondřej

Slezák

carenet@rpicpce.cz

739 463 206

RPIC Teplice

Ústecký

Mgr. Petr

Žižka

info@rpicteplice.cz

417 531 482

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

CARENET II. - cesta k uplatnění na trhu práce

Nadregionální projekt CARENET II. je v Libereckém kraji realizován od prosince 2006, jeho

hlavním cílem je pomoc nezaměstnaným občanům najít cestu k získání zaměstnání.

Projekt je realizován v Liberci a v České Lípě. Proběhly kurzy zaměřené na Práci s PC a

Obsluhu manipulačních vozíků, dále Základy podnikání pro začínající podnikatele. 19. června

2007 byl ukončen Pracovník jakosti v Liberci, na řízenou praxi z tohoto kurzu nastoupilo

5 klientů, další 4 klienti již podepsali pracovní smlouvu se zaměstnavateli s nástupem

do zaměstnání. Stejný kurz - Pracovník jakosti - bude uzavřen v České Lípě dne

26. července 2007 závěrečnými zkouškami a obhajobou zpracované Příručky jakosti fiktivní

firmy. Všichni úspěšní absolventi obdrží Osvědčení s celostátní platností o absolvování

akreditovaného vzdělávacího kurzu. Organizátoři již nyní vyhledávají devíti účastníkům

rekvalifikace vhodná pracoviště pro umístění na praxe.
Pro další zájemce jsou v nabídce projektu připraveny vzdělávací programy Administrativní

pracovník, Personalista, Enviromentální manažer a Pracovník BOZP, jejichž zahájení je

plánováno na podzim 2007.
Podstatou projektu je propojení poradenství, rekvalifikačních kurzů, řízené praxe a

pracovního uplatnění nebo sebezaměstnání. Uchazeči o zaměstnání, popř. i zájemci

o zaměstnání, získávají kvalifikaci, která odpovídá současným požadavkům na trhu práce.

Po ukončení vzdělávacích programů absolventi nastupují na řízené praxe na pracovištích

zaměstnavatelů, kde může při dobrých zkušenostech s takto „zapůjčeným" pracovníkem

následně dojít ke vzniku pracovního poměru.
Často jsou iniciativní sami klienti, kteří si hledají zaměstnání podle svých představ a nalezené

pozice splňují podmínky stanovené projektem. Možnosti umístění vznikají i z podnětu

zaměstnavatelů, personalistů či majitelů firem, kteří se o výhodách projektu dozvěděli z médií

či jiných zdrojů. Řízená praxe účastníkům významně zvyšuje šanci na získání zaměstnání,

pomáhá jim se zařazením zpět do pracovního procesu a motivuje je při hledání zaměstnání.
Realizátory projektu jsou v Libereckém kraji agentury Regioinfo spol.s r.o. a AABYSS s.r.o.,

v dalších regionech APIS Nymburk, spol. s r.o., RPIC Teplice s.r.o., RPIC Pardubice s.r.o..

Pro dosažení cílů projektu CARENET II. využívají zkušeností získaných v rámci předchozích

projektů zaměřených na užití netradičních forem zaměstnávání.
Realizační tým projektu věří, že projekt CARENET II. přispěje k nalezení cesty mezi nabídkou

a poptávkou trhu práce. Projekt probíhá v rámci Operačního programu pro rozvoj lidských

zdrojů a je spolufinancován státním rozpočtem České republiky a Evropským sociálním

fondem.
Máte-li zájem se informovat o aktivitách projektu, jeho nabídce a možnostech spolupráce,

prosím, kontaktujte nás:
Ing. Jolana Vrbová, Regioinfo spol. s r.o., vrbova@regioinfo.cz, 482 710 626
Ing. Milena Hanyková, AABYSS s.r.o., hanykova@aabyss.cz, 486 112 901

CARENET II. - ŘÍZENÁ PRAXE – VÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE

Po absolvování vzdělávání jsou klienti umisťování na řízené praxe. Zaměstnavatelé si

mohou bez finančních nákladů vyzkoušet pracovníka v delším časovém horizontu přímo

na konkrétním pracovišti. Klienti se zaškolí na vykonávání odpovídající profese dle potřeb

zaměstnavatele, často absolvují poznávací „kolečka" po jednotlivých pracovištích či provozech.

Dochází k ověření pracovního chování, včetně teoretických i praktických znalostí a dovedností a souvisejícího sociálního chování. Při umístění účastníka projektu na pracovišti nevznikají

zaměstnavatelům žádné finanční náklady. Účastníci jsou dále v evidenci na úřadu práce,

pokud jsou uchazeči o zaměstnání s nárokem na podporu, mají zvýšenou podporu při

rekvalifikaci, u zaměstnavatele nepobírají žádnou mzdu. Navíc klienti mají na řízené praxi

v rámci projektu sjednáno pojištění „při úrazu" a „pojištění odpovědnosti za škody způsobené

při výkonu povolání".
Výhodou této formy umisťování je, že klient má možnost představit se v delším čase

případnému zaměstnavateli. Zaměstnavatelé sami mají možnost se s pracovníkem

seznámit a vyzkoušet si jej přímo v pracovním procesu. Navíc jim tato forma může

pomoci řešit problém dočasné nepřítomnosti stálého pracovníka.
Z uzavřené smlouvy o umístění klienta na řízené praxi neplynou pro zaměstnavatele žádné

další závazky vůči klientovi pro následný pracovní poměr. Po ukončení praxe bez uzavření

pracovního poměru se klienti vrací zpět do evidence ÚP.

 

 

Plánujete v roce 2016 žádat o dotaci na rozvoj podnikání? Rádi Vám pomůžeme!

 

Ano

41.3%(2651)

 

Ne

58.7%(3774)

Celkem hlasů: 6425

Uživatelské jméno:

Heslo:


(c) REGIOINFO - regionální poradenské a informační centrum